İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dışişleri’nde artık alt kadrolara da siyasi atama yapılabilinecek …

Sibel Yeşilmen

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmelik şöyle:

MADDE 1- 17/8/2021 tarihli ve 31571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığa atanan personel

EK MADDE 1- (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesi kapsamında Bakanlığa atanan personelin bu Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi hükmü kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirilen süreleri Bakanlıkta yeni atandıkları kadrolarda geçmiş olarak dikkate alınır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

Emekli Büyükelçi CHP’li Ünal Çeviköz bu değişikliği, sosyal medya hesabından “İşbu yönetmelik Dışişleri Bakanlığı kadrolarının sadece siyasi atamalarla doldurulan misyon şefleriyle değil alt kadroları bakımından da artık “çakma monşer”lere teslim edilmesi planının ispatıdır!” sözleriyle değerlendirdi.

Mission News Theme by Compete Themes.
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights