İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÖZEL HABER-Sibel Yeşilmen yazdı… Dışişleri yönetmeliğinde evli memurlara ilişkin dikkat çeken yeni düzenleme

Son güncelleme tarihi 16 Kasım 2023

Sibel Yeşilmen

Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte o Yönetmelik’te benim çok dikkatimi çeken iki bölüm var. Bunlardan birincisi 16. madde. Yani, her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların atanmasına ilişkin madde.

Alibaba WW

Ne deniyor o maddede?

(1) Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların, aralarında amir-memur ilişkisi bulunmayacak şekilde yurtdışına sürekli görevle atanmaları esastır.

(2) Evli memurlar, personel sayısı az olan yurtdışı temsilciliklere birlikte atanamazlar.

İşte bu iki madde yeni eklenmiş. Daha önceki yönetmeliklerde evli memurlara ilişkin böyle bir madde bulunmuyor.

Bilemiyorum elbette neden bu maddenin konulması ihtiyacı duyulmuş? Gerçekten niye acaba eklenmiş? Çünkü Yönetmelik’lerdeki maddeler önceliklere göre belirlenir ve zaman zaman Bakanlık Yönetmelikleri güncellenir ancak Dışişleri bu tür güncellemelerin sık yapıldığı bir yer hiç olmamıştı. Dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istedim.

İkinci dikkatimi çeken madde ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yani dışardan bakanlığa yapılan atamalara ilişkin. Bu madde de şöyle:

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığa atanan personel

MADDE 20- (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesi kapsamında Bakanlığa atanan personelin bu Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci, 13 üncü ve 15 inci maddeleri uyarınca yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi hükmü kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirilen süreleri Bakanlıkta yeni atandıkları kadrolarda geçmiş olarak dikkate alınır.

Mission News Theme by Compete Themes.
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights