İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sibel Yeşilmen yazdı…. Dış politikada “kara” bir leke

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2022

Şebnem Ferah’ın çok sevdiğim o şarkısı:

“Sil baştan”

Sözleri ezbere bildiğim, sürekli mırıldandığım, Nasıldı? Hatırlatayım ben sizlere:

Gücün var mı? Sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya

“Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak”

Nereden aklıma geldi?

Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin
Abdülaziz Al Saud’un dün Ankara’ya yaptığı ziyaretten.

Ankara belli ki her şeyi unutmuş bile. Derin sularda inci tanesi aramaya başlamış bile.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan başkonsolosluğunda hunharca öldürüldüğünü. “Katil” başlıklı gazete manşetlerini, AKPli bakanların açıklamalarını. Hepsi unutulmuş, gitmiş.

30 yıldır dış politika, diplomasi yazıyorum. Hiç bu kadar utanç duymamıştım. Kaşıkçı’nın kanı üzerine kurulan bir dış politika hamlesi. Üzgünüm. Dış politikamıza bir “Kara leke” olarak geçmiştir.

Ortak bildiri yayınlandı iki ülke arasında. Dün yeni bir sayfa açıldı ilişkilerde.

Sil Baştan

Tarih: 22 Haziran 2022

Yer: Külliye. Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud, Türkiye CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle
karşılandı.

Fazla söze gerek yok.

Ortak bildiri anlatıyor zaten yeni dönemin nasıl olacağını?

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman bin
Abdülaziz Al Saud arasındaki resmi görüşmeler, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin
derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki ikili ilişkiler
muhtelif yönleriyle ele alınmış; siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil
olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına
yönelik ortak kararlılık en güçlü şekilde vurgulanmış; bölgesel ve uluslararası alanda öne
çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki
karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini,
yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için
iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele almışlardır. Taraflar G-20
üyeleri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini ve Suudi Arabistan’ın 2030
Vizyonu’nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, madencilik, inşaat projeleri, ulaşımaltyapı (müteahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanları,
medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları vurgulamışlar, Suudi-Türk Koordinasyon
Konseyi’nin çalışmalarını etkinleştirme, ortak ilgi alanlarında işbirliği ve koordinasyon
seviyesini yükseltme ve iki ülke uzmanları arasında tecrübe paylaşımı konuları üzerinde
çalışma hususunda mutabakata varmıştır.
Taraflar, enerji alanında özellikle petrol ve rafinesi, petrokimya, enerji verimliliği, elektrik,
yenilenebilir enerji, inovasyon, hidrokarbon kaynakları için temiz teknolojiler, hidrojen de
dahil olmak üzere düşük karbonlu yakıtlar alanlarında işbirliği beklentilerini; enerji
sektörü ve ilgili tedarik zincirlerinin yerelleştirilmesi ve bu alanlarda ilgili projeler
geliştirilmesi hususları üzerinde çalışılması arzusunu ifade etmişlerdir.
Taraflar, yapay zekâ, dijital teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında üretim ve yatırım
ortaklıklarının geliştirilmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin
işbirliğine teşvik edilmeleri hususlarında görüş birliğine varmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve iklim değişikliği alanında Suudi Arabistan’ın “Yeşil Suudi
Arabistan” ve “Yeşil Orta Doğu” girişimlerini başlatmasını memnuniyetle karşılamış; Suudi
Arabistan tarafından başlatılan ve G-20 ülkelerinin liderleri tarafından onaylanan Döngüsel
Karbon Ekonomisi Platformu’nun hayata geçirilmesine dair Suudi Arabistan’ın iklim
değişikliği alanındaki çabalarına desteğini belirtmiştir. Taraflar, BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ilkelerine bağlı kalmanın önemini ve kaynakları
olmayan emisyonlara odaklanarak iklim anlaşmasının uygulanması gereğini yinelemişlerdir.
İki taraf, Suudi Arabistan’ın 2020 yılındaki G-20 zirve toplantıları başkanlığı sırasında
başlatılan “Arazi Bozunumunun Azaltılması ve Karasal Habitatların Korunmasını
Geliştirmeye Yönelik Küresel Girişim” ve “Küresel Mercan Resifleri AR-GE Hızlandırıcı
Platformu” başlıklı iki girişime desteklerini vurgulamışlardır.
Türk tarafı, Suudi Arabistan girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren yatırım
fonlarını Türkiye’deki startup’lara yatırım yapmaya ve onlarla ortaklıklar kurmaya davet
etmiştir.
Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve
Kalite Teşkilatı (SASO) arasındaki ilişkilerin ilgili iki kurum arasında imzalanan işbirliği
anlaşmaları çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardır.
Her iki taraf, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kral
Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri (KACST) arasında 2016 yılında imzalanan işbirliği
protokolü çerçevesinde bilim insanlarının karşılıklı ziyaretleri konusunda
mutabık kalmışlardır.
Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ile Suudi Arabistan KOBİ Otoritesi (SMEA) arasında işbirliği faaliyetlerinin
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Taraflar, savunma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede güvenlik ve
istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde savunma işbirliği alanlarında iki ülke
arasında imzalanan anlaşmaların etkin hale getirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
İki taraf, adli işbirliğini geliştirme; hukuki ve adli alanlardaki uzmanlar arasında tecrübe
paylaşımı konusunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, turizm alanında işbirliğinin ve iki ülke arasındaki turizm hareketinin ülkeler
arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca geliştirilmesinin, her ülkenin sahip olduğu turizm
potansiyelinin araştırılmasının ve turizm sektörüne ve gelişimine fayda sağlayan ortak
çalışmaların güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır.
Taraflar, ulusal sivil havacılık otoriteleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin,
havayollarının operasyonları için idari prosedürlerin kolaylaştırılmasının öneminin altını
çizmişlerdir.
Taraflar, sağlık alanında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini geliştirme kararlılıklarını
vurgulamışlar ve sağlık yatırımları alanında işbirliği fırsatlarının araştırılması hususunda
mutabık kalmışlardır.
Suudi tarafı, Riyad’ın EXPO 2030 adaylığına Türkiye’nin verdiği destekten ötürü
şükranlarını ifade etmiştir.
İki taraf, bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine ve güçlendirilmesine katkıda
bulunacak şekilde, bölgesel ve uluslararası arenadaki önemli meselelere ilişkin işbirliğini,
koordinasyonu ve görüş alışverişini yoğunlaştırma çabalarını teyit etmişlerdir. Taraflar,
bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmemesini vurgulamışlar ve bölge ülkelerindeki tüm
krizlere siyasi çözüm bulunmasına, bölgeyi gerilimden uzak tutacak ve bölgede güvenliği ve
istikrarı sağlayacak çalışmalara desteklerini vurgulamışlardır.
Taraflar, başta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere bölgesel ve
uluslararası kuruluşlar çerçevesinde aralarındaki işbirliğini ve etkin koordinasyonu artırma;
bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yakın işbirliği sürdürme konusundaki
kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Veliaht Prens ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Salman bin Abdülaziz Al Saud,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nazik evsahipliğinden ve ziyaretleri
sırasında kendisine ve heyetine gösterilen yakınlık ve muhabbetten ötürü şükranlarını dile
getirmiştir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid salgınının neden olduğu zorluklara
rağmen 2021 yılında Hac düzenleme çabalarından ve İki Kutsal Caminin
Hizmetkarının hacılara ve ziyaretçilere hizmet etme çabalarından ötürü takdirlerini ve bu yıl
Hac ve Umre’nin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş; İki Kutsal
Caminin Hizmetkarı Kral Selman bin Abdulaziz Al Saud ve Prens Muhammed bin Selman
bin Abdulaziz Al Saud’a bu konudaki çabalarından ötürü teşekkür etmiştir.
Görüşmenin sonunda Taraflar, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına katkıda bulunacak
ve tüm kesimlere fayda sağlayacak şekilde, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi
kardeşlik temelinde işbirliğini geliştirerek sürdürme kararlılıklarını vurgulamışlardır.”

Mission News Theme by Compete Themes.
error: Content is protected !!
reklamstore.com, 1051544, DIRECT